Dla mecenasów sztuki

Dla mecenasów sztuki

To szczęście mieć dziś mecenasa,
w czasach, gdy w oczach tkwi mamona,
bo sztuka, jak za króla Stasia,
wciąż może gościć w naszych domach.

To zaszczyt być dziś mecenasem,
gdy wokół kłamstwa reklamowe,
bo ciągle jeszcze można czasem,
obiady wspólnie jeść czwartkowe.

To radość mówić mecenasie,
w kręgach sponsorów żądnych sławy,
bo ten zasiądzie na Parnasie,
kto chce dla sztuki być łaskawym.

Rawa Mazowiecka marzec 2005