Wizerunek

Wizerunek

W tym lokalu się szczycą najlepszą obsługą,
gdzie się na kelnera nie czeka zbyt długo,
kucharz wie, że w karcie niczego zbraknie,
a gość, że jest miło do syta i smacznie.

Kielce 13 kwietnia 2008